Skip to main content

Synonyma

prakṛtim-charakteristik
prakṛtim-charakteristiky — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.40
prakṛtim gataḥ
přišel k rozumu — Śrīmad-bhāgavatam 6.2.22
prakṛtim
povaha — Bg. 3.33
v transcendentální podobě — Bg. 4.6
energie — Bg. 7.5, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.118, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.116
do přirozenosti — Bg. 9.7
hmotná příroda — Bg. 9.8, Bg. 13.20, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.5, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.8, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.16
povahy — Bg. 9.12
přírody — Bg. 9.13
do svého přirozeného stavu — Bg. 11.51
přírodu — Bg. 13.1-2
hmotnou přírodu — Bg. 13.24
v hmotném světě — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.32
do hmotné přírody — Śrīmad-bhāgavatam 1.10.22
zvyky — Śrīmad-bhāgavatam 1.14.5
nabytou povahu neboli kvality přírody — Śrīmad-bhāgavatam 3.5.47
hmotná existence — Śrīmad-bhāgavatam 3.25.18
hmotná energie — Śrīmad-bhāgavatam 3.26.4, Śrīmad-bhāgavatam 3.28.44
prakṛti — Śrīmad-bhāgavatam 3.26.10
hmotná příčina — Śrīmad-bhāgavatam 3.32.7
spočívající v duchovní energii — Śrīmad-bhāgavatam 4.22.38
hmota — Śrīmad-bhāgavatam 4.28.24
přirozené postavení — Śrīmad-bhāgavatam 5.1.19, Śrīmad-bhāgavatam 5.10.7
jako zdroj — Śrīmad-bhāgavatam 5.17.16
do svého přirozeného stavu (čistoty) — Śrīmad-bhāgavatam 10.20.33
povahu — Śrīmad-bhāgavatam 10.77.23
svou původní povahu — Śrīmad-bhāgavatam 11.21.13
příroda — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.165
sattva-prakṛtim
jako osobu s povahou v kvalitĕ dobra — Śrīmad-bhāgavatam 11.25.10
rajaḥ-prakṛtim
osoba v kvalitĕ vášnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.25.11