Skip to main content

Synonyma

alīna-prakṛteḥ
toho, kdo není vysvobozen ze spárů māyiŚrīmad-bhāgavatam 6.1.2
prakṛteḥ ca
jakož i úředníků a ministrů — Śrīmad-bhāgavatam 6.14.52
prakṛteḥ guṇānām
kvalitám hmotné přírody — Śrīmad-bhāgavatam 3.25.27
prakṛteḥ param
transcendentální hmotné existenci — Śrīmad-bhāgavatam 3.25.17
prakṛteḥ paraḥ
nad tímto hmotným světem — Śrīmad-bhāgavatam 3.26.3
prakṛteḥ
hmotné přírody — Bg. 3.27, Bg. 3.29, Śrīmad-bhāgavatam 1.2.23, Śrīmad-bhāgavatam 1.7.23, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.6, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.17, Śrīmad-bhāgavatam 3.27.2, Śrīmad-bhāgavatam 3.27.19, Śrīmad-bhāgavatam 3.29.1-2, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.4, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.26-27, Śrīmad-bhāgavatam 6.12.15, Śrīmad-bhāgavatam 7.1.7, Śrīmad-bhāgavatam 10.40.11, Śrīmad-bhāgavatam 11.22.11
kvality přírody — Bg. 3.33
síly přírody — Bg. 9.8
hmotného vesmíru — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.18
hmotné energie — Śrīmad-bhāgavatam 2.4.9
aby se rozšířil — Śrīmad-bhāgavatam 3.3.9
hmoty (ženy) — Śrīmad-bhāgavatam 3.25.11
hmotné přírodě — Śrīmad-bhāgavatam 3.26.8, Śrīmad-bhāgavatam 4.22.51, Śrīmad-bhāgavatam 10.3.13
Jeho energií — Śrīmad-bhāgavatam 3.26.9
hmoty — Śrīmad-bhāgavatam 3.27.9
o hmotě — Śrīmad-bhāgavatam 3.32.31
jehož povaha — Śrīmad-bhāgavatam 6.12.21
vůči hmotné přírodě — Śrīmad-bhāgavatam 7.1.6
vůči hmotnému světu — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.19
hmotné přírodĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.69.30, Śrīmad-bhāgavatam 10.88.5
vůči hmotné přírodĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.11.28
přírody — Śrīmad-bhāgavatam 11.22.12, Śrīmad-bhāgavatam 11.22.18
od hmotné přírody — Śrīmad-bhāgavatam 11.22.51
z přírody — Śrīmad-bhāgavatam 11.24.5
hmotná příroda — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.313