Skip to main content

Synonyma

sarva-aiśvarya-prakāśe
projevuje svůj úplný majestát — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.398
ananta prakāśe
v nesčetném množství projevů — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.172
dvi-vidha prakāśe
dvojí projevení — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.167
nā kare prakāśe
nevyjádří. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.71
karena prakāśe
přímo projevuje — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.14
kariha prakāśe
hlásej. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.42
kṛṣṇa-nāma prakāśe
projevení svatého jména Pána Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.13
manuṣya-prakāśe
v lidských podobách. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.263
prakāśe
při zjevení — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.87
vyjeví. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.97
projevuje se. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.19
projevení. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.10, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.40
projevení — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.109
projevuje — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.265
projeví. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.50
projev — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.159
projevu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.23
v projevech — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.117
v tomto projevu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.117
projeví se. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.9
projeví se — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.83
šíření. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.264
trividha prakāśe
tři projevy . — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.80
śāstrera prakāśe
podle zjevených písem — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.29
tri-vidha prakāśe
tři projevy. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.157
vaibhava-prakāśe
vaibhava-prakāśa.Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.171
v projevu vaibhavaŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.188

Filter by hierarchy