Skip to main content

Synonyma

prajā-adhyakṣaḥ
Prajāpati — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.13
prajā-adhyakṣāḥ
vládci lidstva — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.42-44
prajā-anugraha
dělající dobro živým bytostem — Śrīmad-bhāgavatam 1.19.19
prajā-apadeśam
syn jen podle jména — Śrīmad-bhāgavatam 4.13.45
prajā-artham
za účelem získat syny — Śrīmad-bhāgavatam 9.1.13
prajā-arthaḥ
s přáním mít dítĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.2.8
prajā-asavaḥ
ti, kteří mají své děti stejně rádi jako svůj vlastní život — Śrīmad-bhāgavatam 10.12.15
prajā-atyaye
když docházelo k zabíjení lidí — Śrīmad-bhāgavatam 8.11.34
prajā-bhakṣāḥ
požírající obyvatelstvo — Śrīmad-bhāgavatam 12.3.32
prajā-bhartuḥ
toho, jehož starostí je péče o blaho občanů — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.50
s ochráncem živých bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 3.13.12
bāla-prajā-s malými dětm
bāla-prajā-s malými dětmi — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.13
prajā-sarga-dhiyaḥ
kteří žili v domnění, že plodit děti je tou nejdůležitější povinností — Śrīmad-bhāgavatam 6.5.29
prajā-drohāt-kvůli zabití podřízenýc
prajā-drohāt-kvůli zabití podřízených — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.1
prajā-gaṇa
obyvatel — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.48
prajā-goptuḥ
který se stará o své podřízené — Śrīmad-bhāgavatam 7.11.14
prajā-kāma
v podobě touhy mít syny — Śrīmad-bhāgavatam 6.14.37
prajā-kāmam
který si přál zvýšit počet obyvatel — Śrīmad-bhāgavatam 6.4.42
prajā-kāmasya
s touhou po potomstvu — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.24
prajā-kāmaḥ
kdo chce mít hodně potomků — Śrīmad-bhāgavatam 2.3.2-7
toužící po potomstvu — Śrīmad-bhāgavatam 6.14.22
mṛta-prajā
žena, jejíž děti zemřely — Śrīmad-bhāgavatam 6.19.26-28
prajā-āśāyāḥ nivṛttasya
toho, kdo si již téměř nedělal naděje, že by v tomto věku mohl syna mít — Śrīmad-bhāgavatam 10.5.23
prajā-nātha
ó králi obyvatelstva — Śrīmad-bhāgavatam 6.4.44
prajā-nāśam
ničení živých bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 4.27.29
prajā-pate
ó ochránce lidí — Śrīmad-bhāgavatam 4.19.38
ó vládce občanů — Śrīmad-bhāgavatam 4.20.33
ó vládce obyvatel — Śrīmad-bhāgavatam 4.25.7
ó Prajāpati. — Śrīmad-bhāgavatam 4.27.7
prajā-pateḥ
praotec lidstva — Śrīmad-bhāgavatam 3.33.15
prajā-patiḥ
Pán tvorstva — Bg. 3.10
vůdce všech živých bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 2.4.20
praotec všech živých bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 2.9.40
otec živých bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 3.12.16
Pán živých bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 3.13.47
Pán Brahmā — Śrīmad-bhāgavatam 3.31.36
praotec lidstva — Śrīmad-bhāgavatam 4.16.22
ochránce občanů — Śrīmad-bhāgavatam 4.23.1-3
postavení Prajāpatiho — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.9
stvořitel lidstva — Śrīmad-bhāgavatam 10.63.35-36