Skip to main content

Synonyma

pradakṣiṇam
míjející po svém pravém boku — Śrīmad-bhāgavatam 11.29.45

Filter by hierarchy