Skip to main content

Synonyma

ajñāna-prabhavaḥ
kvůli mocnému vlivu nevědomosti — Śrīmad-bhāgavatam 8.19.13
arka-prabhavaḥ
výtvor slunce — Śrīmad-bhāgavatam 12.4.33
prabhavaḥ
zdroj projevení — Bg. 7.6
stvoření — Bg. 9.18
zdroj projevu — Bg. 10.8
podporující — Śrīmad-bhāgavatam 1.17.40
zvyšující — Śrīmad-bhāgavatam 1.18.6
mocní — Śrīmad-bhāgavatam 1.18.48
dokážeme — Śrīmad-bhāgavatam 3.14.21
způsobilí — Śrīmad-bhāgavatam 4.14.26-27
velmi mocné osoby — Śrīmad-bhāgavatam 4.15.25
schopni tak učinit — Śrīmad-bhāgavatam 9.13.8
vládci — Śrīmad-bhāgavatam 10.81.39
výtvor — Śrīmad-bhāgavatam 12.4.32
její vliv — Śrīmad-bhāgavatam 12.6.39
původní zdroj — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.189
prabhavaḥ trayaḥ
tři významná božstva (Brahmā, Viṣṇu a Maheśvara). — Śrīmad-bhāgavatam 4.1.21
rajaḥ-prabhavaḥ
narozený v těle plném vášně — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.26