Skip to main content

Synonyma

abhramu-prabhṛtayaḥ
vedené slonicí jménem Abhramu — Śrīmad-bhāgavatam 8.8.5
prabhṛtayaḥ
a tak dále — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.49
a podobné vznešené osobnosti — Śrīmad-bhāgavatam 8.20.7

Filter by hierarchy