Skip to main content

Synonyma

praṇipatya
poté, co vzdali poklony — Śrīmad-bhāgavatam 3.16.28
poklonil se — Śrīmad-bhāgavatam 3.17.27
poklonili se — Śrīmad-bhāgavatam 4.31.4
skládající poklony — Śrīmad-bhāgavatam 9.1.14
který se Mu zcela odevzdal — Śrīmad-bhāgavatam 9.10.50
poté, co se uctivĕ poklonil — Śrīmad-bhāgavatam 10.37.24, Śrīmad-bhāgavatam 11.7.13
poté, co padl na zem, aby se poklonil — Śrīmad-bhāgavatam 10.47.69
klanící se — Śrīmad-bhāgavatam 10.64.9
poté, co padl na zem, aby složil poklony — Śrīmad-bhāgavatam 11.6.32