Skip to main content

Synonyma

praṇaya-apāya-kātarāḥ
jelikož se báli, že jejich přátelství s Ní by mohlo být narušeno — Śrīmad-bhāgavatam 8.9.23
praṇaya-autkaṇṭhya
horečně myslící na svůj vztah — Śrīmad-bhāgavatam 1.15.3
praṇaya-bāṣpa-niruddha-avaloka-nayanaḥ
vehnání do očí slz lásky, které brání pohledu — Śrīmad-bhāgavatam 5.7.12
praṇaya-avalokaiḥ
svými láskyplnými pohledy. — Śrīmad-bhāgavatam 10.21.11, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.36
láskyplnými pohledy. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.51
praṇaya-aśru-locanaḥ
se slzami lásky v očích — Śrīmad-bhāgavatam 6.16.31
praṇaya-baddhābhiḥ
jež byly poutány mateřskou láskou — Śrīmad-bhāgavatam 10.6.30
praṇaya-jani-bhūḥ
rodiště lásky ke Kṛṣṇovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.182
praṇaya-ghana
koncentrovaných milostných vztahů — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.128
kare praṇaya-roṣa
projevili láskyplný hněv. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.99
kari' praṇaya-roṣa
projevující láskyplný hněv — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.31
praṇaya-mahimā
velikost lásky — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.6
vznešenost lásky — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.230
praṇaya-milujíc
praṇaya-milující — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.40
praṇaya
a s láskou — Śrīmad-bhāgavatam 3.23.9
oddanosti — Śrīmad-bhāgavatam 5.4.19
láskou — Śrīmad-bhāgavatam 5.8.13, Śrīmad-bhāgavatam 10.45.25, Śrīmad-bhāgavatam 10.74.26, Śrīmad-bhāgavatam 11.29.36
prodchnutými láskou — Śrīmad-bhāgavatam 10.30.12
lásky — Śrīmad-bhāgavatam 10.82.15, Śrīmad-bhāgavatam 11.2.55, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.5, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.55, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.169
láskyplné — Śrīmad-bhāgavatam 10.84.1, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.143
láskyplný — Śrīmad-bhāgavatam 10.90.23
lásku — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.66
láska — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.178, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.42
veškeré milostné styky. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.51
praṇaya-ānanda
díky transcendentální blaženosti pocházející z láskyplného vztahu — Śrīmad-bhāgavatam 7.4.41
praṇaya-vikāra
proměna lásky — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.59
sakhī-praṇaya
Její láska k Jejím společnicím — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.170
praṇaya-roṣa
láskyplný hněv. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.138
láskyplný hněv — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.145
praṇaya-rasanayā
provazem lásky — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.128
praṇaya-vasatiḥ
objekt lásky — Nektar pokynů 11
praṇaya-vihvala
přemožen láskou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.104