Skip to main content

Synonyma

kṛṣṇa-arpita-prāṇaḥ
oddaný, jehož život je naplněný vědomím Kṛṣṇy — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.16
bahiḥ-prāṇaḥ
vnější životní vzduch v podobě bohatství a tak dále — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.5
jita-prāṇaḥ
ustálený životní vzduch — Śrīmad-bhāgavatam 3.28.7
ten, kdo ovládl dech — Śrīmad-bhāgavatam 11.20.20
su-mahā-prāṇaḥ
nejmocnější Vṛtrāsura — Śrīmad-bhāgavatam 6.11.6
mahā-prāṇaḥ
oplývající velkou tělesnou silou — Śrīmad-bhāgavatam 6.12.27-29
prāṇaḥ
život — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.26-29, Śrīmad-bhāgavatam 5.22.9
životní energie — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.31, Śrīmad-bhāgavatam 2.6.17
životní síla — Śrīmad-bhāgavatam 2.10.15, Śrīmad-bhāgavatam 8.5.37
vdechovaný vzduch — Śrīmad-bhāgavatam 2.10.31
hybná síla — Śrīmad-bhāgavatam 3.6.9
životní vzduch — Śrīmad-bhāgavatam 3.7.23, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.6, Śrīmad-bhāgavatam 7.10.8, Śrīmad-bhāgavatam 10.56.26, Śrīmad-bhāgavatam 10.63.26, Śrīmad-bhāgavatam 11.3.39
Prāṇa — Śrīmad-bhāgavatam 4.1.44, Śrīmad-bhāgavatam 6.6.10-11
sám život — Śrīmad-bhāgavatam 10.16.52, Śrīmad-bhāgavatam 11.26.33
a životní sílu — Śrīmad-bhāgavatam 10.16.55
jehož tĕlesná síla — Śrīmad-bhāgavatam 10.67.5
princip vitality — Śrīmad-bhāgavatam 10.85.5
v subtilním tĕle — Śrīmad-bhāgavatam 11.15.23
Pán v podobĕ původního životního vzduchu — Śrīmad-bhāgavatam 11.21.38-40
saṁyata-prāṇaḥ
ovládající mysl a smysly — Śrīmad-bhāgavatam 6.16.16
prāṇaḥ yathā
jako životní vzduch v tĕle — Śrīmad-bhāgavatam 11.3.38

Filter by hierarchy