Skip to main content

Synonyma

dhāraṇa-poṣaṇa
udržuje a vyživuje — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.22
poṣaṇa-pālana-prīṇana-lālanam
výchova, opatrování, mazlení se a ochrana — Śrīmad-bhāgavatam 5.8.9
tat-poṣaṇa
udržoval kolouška — Śrīmad-bhāgavatam 5.8.8
poṣaṇa
na udržování — Śrīmad-bhāgavatam 5.8.26
jejich udržování — Śrīmad-bhāgavatam 5.15.7
živení — Śrīmad-bhāgavatam 10.82.38
vyživování — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.33
vyživování. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.60
udržování — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.19, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.146