Skip to main content

Synonyma

pitṛ-gaṇa-adhipatiḥ
který je vůdcem pitůŚrīmad-bhāgavatam 5.18.29
pitṛ-deva-arcanam
uctívání předků a polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 10.5.1-2
pitṛ-bhrātṛ-suta-ādayaḥ
vaši otcové, bratři, synové a ostatní — Śrīmad-bhāgavatam 10.23.31
pitṛ-devatānām
předků a polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 6.19.26-28
pitṛ-devebhyaḥ
pitům a polobohům — Śrīmad-bhāgavatam 5.20.12
pitṛ-devānām
známé jako pitṛ-yāna a deva-yānaŚrīmad-bhāgavatam 7.15.56
pitṛ-devāya
vládci Pitṛloky — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.41
pitṛ-dhana
bohatství tvého otce — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.128
pitṛ-gaṇaiḥ
vznešenými předky — Śrīmad-bhāgavatam 10.78.13-15
pitṛ-gaṇān
obyvatelé planet Pitů — Śrīmad-bhāgavatam 2.10.37-40
a Pity — Śrīmad-bhāgavatam 3.20.42
pitṛ-gaṇāḥ
bytosti známé jako pitové — Śrīmad-bhāgavatam 5.26.5
pitṛ-geha-kautukam
slavnost v domě jejího otce — Śrīmad-bhāgavatam 4.3.13
pitṛ-gehān
dĕní v domĕ svého otce — Śrīmad-bhāgavatam 10.47.21
dění v domě svého otce — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.68
pitṛ- gṛhāt
z obydlí svého otce — Śrīmad-bhāgavatam 9.24.66
pitṛ-hā
ten, kdo zabil svého otce — Śrīmad-bhāgavatam 6.13.8-9
pitṛ-hūḥ
jménem Pitṛhū — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.12
pitṛ-kriyā
obřady prováděné po smrti otce — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 15.24
pitṛ-kula
otcovu rodinu — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 15.14
pitṛ-kārye
při obřadu śrāddha, kdy jsou obětiny předkládány předkům — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.3
pitṛ-lokam
na Pitṛloku — Śrīmad-bhāgavatam 3.32.20
pitṛ-yajña-mahā-utsavam
velká obětní slavnost, kterou vykonával její otec — Śrīmad-bhāgavatam 4.3.5-7
pitṛ-medha-vidhānena
v podobě pohřebního obřadu, který pořádá syn po smrti svého otce nebo jiného člena rodiny — Śrīmad-bhāgavatam 9.10.29
pitṛ-mātṛ-sneha
rodičovská láska — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.33
pitṛ-ote
pitṛ-otec — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.49
pitṛ-paitāmaham
který získal od svého otce a svých předků — Śrīmad-bhāgavatam 5.7.8
pitṛ-patīn
Yamarāja a další vůdci Pitů — Śrīmad-bhāgavatam 7.4.5-7
pitṛ-pitāmahaiḥ
s otci a dědem. — Śrīmad-bhāgavatam 4.1.61
pitṛ-vratāḥ
uctívatelé předků — Bg. 9.25
pitṛ
předky — Śrīmad-bhāgavatam 1.2.27, Śrīmad-bhāgavatam 10.48.25, Śrīmad-bhāgavatam 10.78.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.84.55-56, Śrīmad-bhāgavatam 11.17.50, Śrīmad-bhāgavatam 11.21.29-30
rodiče — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.49
otec — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.21, Śrīmad-bhāgavatam 1.14.4, Śrīmad-bhāgavatam 5.7.4, Śrīmad-bhāgavatam 5.14.17, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.163
planety Pitā — Śrīmad-bhāgavatam 3.11.16
planet Pitā — Śrīmad-bhāgavatam 3.11.26
předkům — Śrīmad-bhāgavatam 3.32.3, Śrīmad-bhāgavatam 7.14.25, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.6
předci — Śrīmad-bhāgavatam 4.3.4
obyvatelé Pitṛloky — Śrīmad-bhāgavatam 4.19.42, Śrīmad-bhāgavatam 4.20.35-36, Śrīmad-bhāgavatam 4.21.45, Śrīmad-bhāgavatam 5.18.32, Śrīmad-bhāgavatam 6.13.2, Śrīmad-bhāgavatam 7.10.68
příchozí z Pitṛloky — Śrīmad-bhāgavatam 4.21.26
předkové — Śrīmad-bhāgavatam 4.25.40, Śrīmad-bhāgavatam 10.75.13, Śrīmad-bhāgavatam 10.75.20, Śrīmad-bhāgavatam 10.75.25-26, Śrīmad-bhāgavatam 12.8.12