Skip to main content

Synonyma

pitā asmākam
náš otec — Śrīmad-bhāgavatam 8.13.15-16
janma-dātā pitā
otec, který počne dítě — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.40
dīrghatamaḥ-pitā
stal se otcem Dīrghatamy — Śrīmad-bhāgavatam 9.17.4
pitā iva
jako otec — Bg. 11.44
pitā-jyeṭhā
otce a jeho staršího bratra — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.195
mātā-pitā-jñāne
přijímající je jako otce a matku — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.30
pitā-maha-ādi
nebo děd a další — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.17
pitā-mahaḥ
děd — Śrīmad-bhāgavatam 4.11.6, Śrīmad-bhāgavatam 5.24.25
Pán Brahmā — Śrīmad-bhāgavatam 8.6.27
pitā- mātāra mana
mysli rodičů. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 15.15
mora pitā
Můj otec. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.301
pitā-mātā
otec a matka — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.12, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 15.19, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.244, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.118
rodiče — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.271-272
oba rodiče — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 15.17
otce a matku — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.154
pitā mātā
otec i matka — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.130
mātā pitā
matka a otec — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.190, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.93
otec a matka — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.258
mātā-pitā
matka a otec — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.60, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.43
svou matku a otce — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.379
matka i otec — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.183
pitā-mātāra
svých rodičů — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.93
rodičů — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 15.20
otci a matce — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.117
pitā-mātāya
rodičům — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.6
oghavat-pitā
který byl otcem Oghavāna — Śrīmad-bhāgavatam 9.2.18
pitā
otec — Bg. 9.17, Bg. 11.43, Śrīmad-bhāgavatam 1.4.22, Śrīmad-bhāgavatam 1.11.7, Śrīmad-bhāgavatam 3.13.7, Śrīmad-bhāgavatam 3.13.42, Śrīmad-bhāgavatam 3.14.13, Śrīmad-bhāgavatam 4.18.30, Śrīmad-bhāgavatam 4.20.31, Śrīmad-bhāgavatam 5.5.18, Śrīmad-bhāgavatam 6.6.33-36, Śrīmad-bhāgavatam 6.7.29-30, Śrīmad-bhāgavatam 7.10.15-17, Śrīmad-bhāgavatam 7.10.15-17, Śrīmad-bhāgavatam 7.10.18, Śrīmad-bhāgavatam 8.19.14, Śrīmad-bhāgavatam 8.22.4, Śrīmad-bhāgavatam 9.4.9, Śrīmad-bhāgavatam 9.4.10, Śrīmad-bhāgavatam 9.6.32, Śrīmad-bhāgavatam 9.18.12-14, Śrīmad-bhāgavatam 9.23.22, Śrīmad-bhāgavatam 9.24.28-31, Śrīmad-bhāgavatam 10.27.6, Śrīmad-bhāgavatam 10.28.7, Śrīmad-bhāgavatam 10.28.8, Śrīmad-bhāgavatam 10.45.22, Śrīmad-bhāgavatam 10.46.38, Śrīmad-bhāgavatam 10.46.42, Śrīmad-bhāgavatam 10.77.22, Śrīmad-bhāgavatam 10.77.24, Śrīmad-bhāgavatam 10.83.15-16, Śrīmad-bhāgavatam 10.83.37, Śrīmad-bhāgavatam 11.4.17, Śrīmad-bhāgavatam 11.17.45, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.32, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.33, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.34, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.41, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.94, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.65, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.82, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.30, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.60, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.27, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.143, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.150, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.113, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.114, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.115, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.116, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.291, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.233, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.178
otec. — Bg. 14.4
tvůj otec — Śrīmad-bhāgavatam 4.3.24
otec (Mahārāja Nābhi) — Śrīmad-bhāgavatam 5.4.2
otec, Hiraṇyakaśipu — Śrīmad-bhāgavatam 7.4.44
můj otec — Śrīmad-bhāgavatam 10.44.33, Śrīmad-bhāgavatam 10.83.9, Śrīmad-bhāgavatam 10.83.18
otce — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.78
(je) tvůj otec. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.153
otec Pána Caitanyi Mahāprabhua — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.294
jeho otec — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.228, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.36
jako můj otec — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.191
sudhṛt-pitā
stal se otcem krále Sudhṛtiho — Śrīmad-bhāgavatam 9.13.15
pitā-putrābhyām
Priyavratou a jeho otcem, Svāyambhuvou Manuem — Śrīmad-bhāgavatam 5.1.9
āmāra pitā
můj otec — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.25