Skip to main content

Synonyma

payaḥ-abdhi-śāyī
Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu, který leží v oceánu mléka — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.7
Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu, jenž leží v oceánu mléka — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.7
sravat audhasam payaḥ
z vemen jim vytékala spousta mléka. — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.24
payaḥ-bhakṣaḥ
ten, kdo pouze pije mléko — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.46
dadhi-payaḥ
nádoba s tvarohem a mlékem — Śrīmad-bhāgavatam 10.8.29
payaḥ-dharā
a ňadra — Śrīmad-bhāgavatam 10.42.8
ňadra. — Śrīmad-bhāgavatam 10.55.30
payaḥ-dharām
prsa — Śrīmad-bhāgavatam 3.20.30
payaḥ-dhi
z oceánu mléka — Śrīmad-bhāgavatam 10.59.14
payaḥ-kulyāḥ
řeky mléka — Śrīmad-bhāgavatam 12.12.63
kṣīra-payaḥ-nidheḥ
oceánu mléka. — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.19
payaḥ-mucām
(která byla jako) mraky — Śrīmad-bhāgavatam 10.50.22
payaḥ-nidhim
na ostrově v oceánu mléka — Śrīmad-bhāgavatam 8.2.2-3
oceán mléka. — Śrīmad-bhāgavatam 8.7.5
sva-odhasam payaḥ
vlastní mléko jim vytékalo z vemen. — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.31
payaḥ
mléčná — Śrīmad-bhāgavatam 3.33.16, Śrīmad-bhāgavatam 4.9.61
mléko — Śrīmad-bhāgavatam 4.9.50, Śrīmad-bhāgavatam 4.17.23, Śrīmad-bhāgavatam 4.18.14, Śrīmad-bhāgavatam 4.18.17, Śrīmad-bhāgavatam 4.18.25, Śrīmad-bhāgavatam 4.18.26, Śrīmad-bhāgavatam 5.16.13-14, Śrīmad-bhāgavatam 5.16.24, Śrīmad-bhāgavatam 10.9.7, Śrīmad-bhāgavatam 10.21.13, Śrīmad-bhāgavatam 10.29.5
mlékem — Śrīmad-bhāgavatam 4.14.10, Śrīmad-bhāgavatam 10.29.6-7
voda — Śrīmad-bhāgavatam 4.14.41, Śrīmad-bhāgavatam 4.18.11, Śrīmad-bhāgavatam 10.59.30, Śrīmad-bhāgavatam 10.82.29-30
mléko. — Śrīmad-bhāgavatam 4.18.15
jako mléko. — Śrīmad-bhāgavatam 4.18.22
mléka — Śrīmad-bhāgavatam 7.4.9-12, Śrīmad-bhāgavatam 10.85.55-56, Śrīmad-bhāgavatam 10.90.24, Śrīmad-bhāgavatam 12.12.28-29
voda (byla ozdobená) — Śrīmad-bhāgavatam 8.2.14-19
jehož voda — Śrīmad-bhāgavatam 10.15.3
(jako) mléko. — Śrīmad-bhāgavatam 10.24.8
svým mlékem — Śrīmad-bhāgavatam 10.27.25
mléčné — Śrīmad-bhāgavatam 10.60.3-6
mléčnou — Śrīmad-bhāgavatam 10.81.29-32
payaḥ-śīla
s plnými vemeny — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.33-35
payaḥ-vratā
která dodržovala slib pít jen mléko. — Śrīmad-bhāgavatam 9.1.14
payaḥ-vratam
se slibem přijímat pouze mléko — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.25
dodržování slibu zvaného payo-vrataŚrīmad-bhāgavatam 8.16.47
obřad známý jako payo-vrataŚrīmad-bhāgavatam 8.16.58
payaḥ- vratam
obřad zvaný payo-vrata.Śrīmad-bhāgavatam 8.17.2-3
payaḥ-vratena
slibem payo-vrataŚrīmad-bhāgavatam 8.17.18
payaḥ-ūrmibhiḥ
vlnami mléka — Śrīmad-bhāgavatam 8.2.4
stanya-payaḥ
jejich mateřské mléko — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.22
payaḥ-śṛtena
s vařeným mlékem — Śrīmad-bhāgavatam 6.19.22
payaḥ-vinīḥ
s mlékem — Śrīmad-bhāgavatam 10.64.13
payaḥ-rāśeḥ
u moře — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.97