Skip to main content

Synonyma

deva-patnyaḥ
manželky polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 4.23.23
dharma-patnyaḥ
manželky Yamarāje — Śrīmad-bhāgavatam 6.6.4
dvija-patnyaḥ
manželky brāhmaṇůŚrīmad-bhāgavatam 4.5.7, Śrīmad-bhāgavatam 10.23.34
he kṛṣṇa-patnyaḥ
ó (ostatní) ženy Kṛṣṇy — Śrīmad-bhāgavatam 10.83.6-7
kṛṣṇa-patnyaḥ
manželky Pána Kṛṣṇy — Śrīmad-bhāgavatam 11.31.20
nāga-patnyaḥ ūcuḥ
hadovy manželky řekly — Śrīmad-bhāgavatam 10.16.33
patnyaḥ
ženy (manželky Pána Śrī Kṛṣṇy) — Śrīmad-bhāgavatam 1.11.31
manželky — Śrīmad-bhāgavatam 6.6.23, Śrīmad-bhāgavatam 9.20.34, Śrīmad-bhāgavatam 9.24.45, Śrīmad-bhāgavatam 10.16.31, Śrīmad-bhāgavatam 10.16.64, Śrīmad-bhāgavatam 10.53.42-43, Śrīmad-bhāgavatam 10.58.48, Śrīmad-bhāgavatam 10.74.13-15, Śrīmad-bhāgavatam 10.84.1, Śrīmad-bhāgavatam 11.6.18
manželek — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.11, Śrīmad-bhāgavatam 10.61.4
ó manželky — Śrīmad-bhāgavatam 10.90.23
tat-patnyaḥ
jeho manželky — Śrīmad-bhāgavatam 1.14.27
jejich manželky — Śrīmad-bhāgavatam 4.3.4
manželky moří a oceánů neboli řeky — Śrīmad-bhāgavatam 7.4.17
všemi svými manželkami — Śrīmad-bhāgavatam 9.6.53
patnyaḥ ūcuḥ
manželky vykonavatelů oběti řekly — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.33
śrī-patnyaḥ ūcuḥ
manželky brāhmaṇů řekly — Śrīmad-bhāgavatam 10.23.29
sa-patnyaḥ
spolumanželky — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.40, Śrīmad-bhāgavatam 11.9.27
rāma-patnyaḥ
manželky Pána Balarāmy — Śrīmad-bhāgavatam 11.31.20
vasudeva-patnyaḥ
manželky Vasudevy — Śrīmad-bhāgavatam 11.31.20
yajña-patnyaḥ
manželky brāhmaṇů provádĕjících obĕť — Śrīmad-bhāgavatam 11.12.3-6

Filter by hierarchy