Skip to main content

Synonyma

asa-patnī
nemám žádnou spolumanželku — Śrīmad-bhāgavatam 9.23.37
patnī-aṅga-nāśam
zničení těla jeho ženy — Śrīmad-bhāgavatam 4.4.1
eka-patnī-vrata-dharaḥ
skládající slib, že nepřijme druhou manželku a nebude udržovat jakékoliv styky s jinou ženou — Śrīmad-bhāgavatam 9.10.54
droṇa-patnī
manželka Droṇācāryi — Śrīmad-bhāgavatam 9.21.36
nanda-patnī
manželka Nandy Mahārāje — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.53
patnī
žena — Śrīmad-bhāgavatam 1.7.45, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.22
manželka — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.58, Śrīmad-bhāgavatam 3.21.3, Śrīmad-bhāgavatam 4.1.13, Śrīmad-bhāgavatam 4.1.15, Śrīmad-bhāgavatam 4.1.34, Śrīmad-bhāgavatam 4.1.42, Śrīmad-bhāgavatam 4.1.63, Śrīmad-bhāgavatam 4.1.65, Śrīmad-bhāgavatam 4.13.18, Śrīmad-bhāgavatam 4.26.15, Śrīmad-bhāgavatam 4.30.16, Śrīmad-bhāgavatam 6.6.42, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.1, Śrīmad-bhāgavatam 8.1.21, Śrīmad-bhāgavatam 8.5.4, Śrīmad-bhāgavatam 9.1.14, Śrīmad-bhāgavatam 9.24.27, Śrīmad-bhāgavatam 10.55.7-8, Śrīmad-bhāgavatam 10.55.12, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.110, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.53, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.21
Śatarūpā — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.43-45
jeho manželka — Śrīmad-bhāgavatam 6.6.19
manželka Mahārāje Baliho — Śrīmad-bhāgavatam 8.20.17
manželek — Śrīmad-bhāgavatam 9.23.32
manželka (matka Yaśodā) — Śrīmad-bhāgavatam 10.7.5
jeho žena — Śrīmad-bhāgavatam 10.81.25
jeho manželky — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.72
ženu — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.65
patnī-śālām
místa, kde bydlí ženy — Śrīmad-bhāgavatam 4.5.14
tat-patnī
Jeho manželka (Lakṣmī) — Śrīmad-bhāgavatam 4.15.16
manželka Mahārāje Pṛthua — Śrīmad-bhāgavatam 4.23.19
manželka Baliho Mahārāje — Śrīmad-bhāgavatam 8.22.19
jeho manželka — Śrīmad-bhāgavatam 9.9.26-27
patnī-śālāyām
do domu brāhmaṇských žen — Śrīmad-bhāgavatam 10.23.15
prati-patnī-vat
jako žárlivá spolumanželka — Śrīmad-bhāgavatam 11.6.12
patnī-saṁyāja
obřad vykonaný patronem obĕti a jeho manželkou vĕnováním obĕtin Somovi, Tvaṣṭovi, manželkám určitých polobohů a Agnimu — Śrīmad-bhāgavatam 10.75.19
obřad, ve kterém sponzor obĕti vkládá obĕtiny společnĕ se svou ženou — Śrīmad-bhāgavatam 10.84.53
tāṅra patnī
jeho žena — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.60, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.34, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.35
rāja-patnī
královny — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.63
śivānanda-patnī
Śivānandova manželka — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.12
patnī-sahita
se svou manželkou — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.16