Skip to main content

Synonyma

guṇa-visarga-patitaḥ
pokleslá do hmotného těla dávaného do pohybu kvalitami hmotné přírody — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.35
patitaḥ
pokleslá — Śrīmad-bhāgavatam 3.31.17
spadlé — Śrīmad-bhāgavatam 3.31.24
vypadlý — Śrīmad-bhāgavatam 4.25.28
pokleslý — Śrīmad-bhāgavatam 4.26.8, Śrīmad-bhāgavatam 6.2.45
spadla — Śrīmad-bhāgavatam 5.13.9
pokleslá osoba — Śrīmad-bhāgavatam 5.25.11
který spadl — Śrīmad-bhāgavatam 6.2.15
téměř spadl — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.24
spadlý — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.24, Śrīmad-bhāgavatam 10.11.25
padl na zem — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.61
padl — Śrīmad-bhāgavatam 9.18.26
jež spadla — Śrīmad-bhāgavatam 10.51.46
uvržen — Śrīmad-bhāgavatam 12.9.16
když padá — Śrīmad-bhāgavatam 12.12.47

Filter by hierarchy