Skip to main content

Synonyma

ahaḥ-patiḥ
slunce. — Śrīmad-bhāgavatam 8.10.25
apām-patiḥ
Varuṇa, vládce vod — Śrīmad-bhāgavatam 4.14.26-27
avani-patiḥ
král — Śrīmad-bhāgavatam 12.6.71
bhoja-patiḥ
pán bhojské dynastie (Kaṁsa) — Śrīmad-bhāgavatam 10.36.18
bhū-patiḥ
král — Śrīmad-bhāgavatam 4.18.12
camū-patiḥ
vrchní velitel — Śrīmad-bhāgavatam 8.10.16-18
cedi-patiḥ
vládce Cedi — Śrīmad-bhāgavatam 10.53.14
daitya-patiḥ
můj otec Hiraṇyakaśipu, pán démonů — Śrīmad-bhāgavatam 7.7.13
damayantī-patiḥ
manžel Damayantī — Śrīmad-bhāgavatam 9.9.18
dharma-patiḥ
otec náboženského života — Śrīmad-bhāgavatam 2.9.40
pán náboženství — Śrīmad-bhāgavatam 12.2.23
durga-patiḥ
velitel pevnosti — Śrīmad-bhāgavatam 3.14.20
sapta-dvīpa-vatī-patiḥ
Māndhātā, který byl králem celého světa složeného ze sedmi ostrovů — Śrīmad-bhāgavatam 9.6.47
sapta-dvīpa-patiḥ
pán celého světa, který se skládá ze sedmi ostrovů — Śrīmad-bhāgavatam 9.18.46
tat-dvīpa-patiḥ
vládce toho ostrova — Śrīmad-bhāgavatam 5.20.14
dāsyāḥ patiḥ
manžel prostitutky — Śrīmad-bhāgavatam 6.2.45
dāsī-patiḥ
manžel ženy z nízké třídy či prostitutky — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.21
gaja-patiḥ
vůdčí sloní samec — Śrīmad-bhāgavatam 11.17.45
gandharva-patiḥ
král Gandharvaloky, Citraratha — Śrīmad-bhāgavatam 6.8.39
girām patiḥ
pán řeči (Brahmā) — Śrīmad-bhāgavatam 3.26.61
go-patiḥ
slunce. — Śrīmad-bhāgavatam 11.7.50
gṛha-patiḥ
hospodář — Śrīmad-bhāgavatam 5.26.35, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.80
který je hlavou rodiny, přestože je veden knězi — Śrīmad-bhāgavatam 8.20.1
Mahārāja Nimi — Śrīmad-bhāgavatam 9.13.2
ibha-patiḥ
král slonů — Śrīmad-bhāgavatam 10.90.11
iḍaḥ-patiḥ
král — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.18
jagat-patiḥ
Pán stvoření. — Śrīmad-bhāgavatam 1.3.25
Pán vesmíru — Śrīmad-bhāgavatam 8.9.20, Śrīmad-bhāgavatam 12.2.19-20
vládce celého vesmíru — Śrīmad-bhāgavatam 8.24.31
jagataḥ patiḥ
vládce vesmíru. — Śrīmad-bhāgavatam 8.5.9
jagatī-patiḥ
král — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.70
král světa — Śrīmad-bhāgavatam 4.23.32
vládce celého vesmíru — Śrīmad-bhāgavatam 5.1.23
vládce vesmíru — Śrīmad-bhāgavatam 5.1.29
kaivalya-patiḥ
vládce jednoty (kaivalya) neboli ten, kdo udílí sāyujya-muktiŚrīmad-bhāgavatam 5.5.35
kapi-patiḥ
Hanumānjī neboli Vajrāṅgajī — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.136
kośala-patiḥ
vládce Kośaly — Śrīmad-bhāgavatam 10.58.35
kratu-patiḥ
Pánem obĕti — Śrīmad-bhāgavatam 11.4.5
kula-patiḥ
vůdce shromáždění — Śrīmad-bhāgavatam 1.4.1
vládce dynastie — Śrīmad-bhāgavatam 5.6.18