Skip to main content

Synonyma

akṣi-pathaḥ
viditelný — Śrīmad-bhāgavatam 10.64.26
dhyāna-pathaḥ-na cestě mé meditac
dhyāna-pathaḥ-na cestě mé meditace — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.24
mat-pathaḥ
prostředků k dosažení Mĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.21.1
pathaḥ
cesta — Śrīmad-bhāgavatam 2.1.32, Śrīmad-bhāgavatam 2.3.12, Śrīmad-bhāgavatam 3.9.11
cesty — Śrīmad-bhāgavatam 3.7.30
cesta (náboženství) — Śrīmad-bhāgavatam 10.48.23
prostředky dosažení — Śrīmad-bhāgavatam 11.20.37
jehož cesta — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.111
ātma-pathaḥ
cesta seberealizace — Śrīmad-bhāgavatam 3.24.37
sat-pathaḥ
cesta védské civilizace — Śrīmad-bhāgavatam 6.7.2-8