Skip to main content

Synonyma

parataḥ parasmāt
vyšší než nejvyšší — Śrīmad-bhāgavatam 5.5.25
parataḥ parasya
která je transcendentální vůči hmotné přírodĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.23.56
parataḥ
vyšší — Bg. 3.42
dopředu — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.57
ostatními — Śrīmad-bhāgavatam 3.30.25
ostatní (dívky stvořené Kardamou) — Śrīmad-bhāgavatam 3.33.28
prostřednictvím Svých nepochopitelných energií — Śrīmad-bhāgavatam 4.17.32
jakoukoliv vnější mocí — Śrīmad-bhāgavatam 5.1.12
od druhých — Śrīmad-bhāgavatam 5.9.11
od kohokoliv jiného — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.46
za — Śrīmad-bhāgavatam 5.20.29
nad ní — Śrīmad-bhāgavatam 5.23.1
z jiných příčin — Śrīmad-bhāgavatam 6.14.21
díky pokynům druhých — Śrīmad-bhāgavatam 7.5.30
transcendentální — Śrīmad-bhāgavatam 8.7.34
druhých — Śrīmad-bhāgavatam 8.8.20, Śrīmad-bhāgavatam 10.1.44
na druhé straně — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.53
parataḥ vā
nebo tím, že naslouchá druhému — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.27
parataḥ parāt
přesahující transcendenci — Śrīmad-bhāgavatam 4.30.31