Skip to main content

Synonyma

parameṣṭhinaḥ
Pána Brahmy — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.38
Nejvyšší Osobnosti Božství. — Śrīmad-bhāgavatam 4.15.9-10
nejvyšší osobnosti tohoto vesmíru (Pána Brahmy) — Śrīmad-bhāgavatam 7.11.3
paśyataḥ parameṣṭhinaḥ
před zraky Pána Brahmy. — Śrīmad-bhāgavatam 11.13.42

Filter by hierarchy