Skip to main content

Synonyma

advandva-paraḥ
neovlivnĕný hmotnými dualitami — Śrīmad-bhāgavatam 11.29.45
amat-paraḥ
ten, kdo Mi není odevzdaný — Śrīmad-bhāgavatam 11.17.38
tat-anuśāsana-paraḥ
věnoval se panování Zemi — Śrīmad-bhāgavatam 5.7.1
artha-paraḥ
s úmyslem získat bohatství — Śrīmad-bhāgavatam 5.13.1
který je velice připoutaný k penězům — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.1
sva-artha-paraḥ
ti, kdo se zajímají pouze o smyslový požitek v tomto či příštím životě — Śrīmad-bhāgavatam 6.10.6
sat-asat-paraḥ
Jenž je příčinou všech příčin (nejvyšší příčinou). — Śrīmad-bhāgavatam 6.16.21
bhagavat-paraḥ
který jsi v úplnosti poznal Osobnost Božství. — Śrīmad-bhāgavatam 7.13.45
dayā- paraḥ
velice laskavý. — Śrīmad-bhāgavatam 9.18.19
dharma-paraḥ
ten, kdo přísně dodržuje náboženské zásady — Śrīmad-bhāgavatam 4.17.31
dhyāna-yoga-paraḥ
pohroužený v tranzu — Bg. 18.51-53
svaḥ paraḥ iti
„moje“ a „nĕkoho jiného“ — Śrīmad-bhāgavatam 11.2.52
mat-paraḥ
ve vztahu se Mnou — Bg. 2.61
pod Mou ochranou — Bg. 18.57
Můj oddaný. — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.53
Můj oddaný — Śrīmad-bhāgavatam 5.5.21-22
jen abys jednal v Mém zájmu. — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.23
Můj čistý oddaný. — Śrīmad-bhāgavatam 8.22.27
ten, kdo je Mi odevzdaný — Śrīmad-bhāgavatam 11.10.4
ten, kdo je Mi oddaný — Śrīmad-bhāgavatam 11.10.5
s vírou ve Mĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.15.26
Mnĕ odevzdaný oddaný. — Śrīmad-bhāgavatam 11.28.43
nanda-nandana-paraḥ
k synovi Mahārāje Nandy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.52, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.148
nārāyaṇa-paraḥ
pro poznání Nārāyaṇa — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.16
Pán Śiva, velký oddaný Nārāyaṇa — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.32
velký oddaný Pána Nārāyaṇa, Nejvyšší Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 8.24.10
oddaný Pánu Nārāyaṇovi — Śrīmad-bhāgavatam 10.75.23
zcela odevzdaný Nejvyššímu Pánu, Nārāyaṇovi — Śrīmad-bhāgavatam 11.3.33
paraḥ-param
jedna s druhou. — Śrīmad-bhāgavatam 3.17.14
tat-paraḥ
velice k němu připoutaný — Bg. 4.39
což bylo jeho cílem — Śrīmad-bhāgavatam 6.18.59
Jemu odevzdaný — Śrīmad-bhāgavatam 10.33.36
mající jako svůj zámĕr. — Śrīmad-bhāgavatam 10.68.47
zcela na Něho zaměřen — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.34
paraḥ
v příštím životě — Bg. 4.40
vrcholný cíl. — Bg. 6.13-14
transcendentální — Bg. 8.20, Śrīmad-bhāgavatam 1.2.23, Śrīmad-bhāgavatam 1.7.5, Śrīmad-bhāgavatam 1.7.23, Śrīmad-bhāgavatam 1.11.6, Śrīmad-bhāgavatam 3.1.44, Śrīmad-bhāgavatam 3.12.48, Śrīmad-bhāgavatam 5.11.13-14, Śrīmad-bhāgavatam 6.3.22, Śrīmad-bhāgavatam 7.1.6, Śrīmad-bhāgavatam 7.6.20-23, Śrīmad-bhāgavatam 7.7.55, Śrīmad-bhāgavatam 8.6.10, Śrīmad-bhāgavatam 8.16.19, Śrīmad-bhāgavatam 9.1.8, Śrīmad-bhāgavatam 10.3.31, Śrīmad-bhāgavatam 10.6.25-26, Śrīmad-bhāgavatam 10.88.5, Śrīmad-bhāgavatam 11.11.28, Śrīmad-bhāgavatam 11.22.20, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.120
Nejvyšší, jehož nikdo nepřevyšuje — Bg. 8.22
transcendentální. — Bg. 13.23, Śrīmad-bhāgavatam 4.20.7, Śrīmad-bhāgavatam 6.4.1-2, Śrīmad-bhāgavatam 7.7.25, Śrīmad-bhāgavatam 11.16.34
vznešená — Śrīmad-bhāgavatam 1.2.6