Skip to main content

Synonyma

tṛṇa-parṇa-ādibhiḥ
trávu a listí — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.73
parṇa
listy — Śrīmad-bhāgavatam 4.23.5, Śrīmad-bhāgavatam 11.18.2
listí — Śrīmad-bhāgavatam 7.13.40
listy ze stromů — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.34-35
śuṣka-parṇa-tṛṇa-vīrudhā
z toho, že jedl pouze suché listy a byliny — Śrīmad-bhāgavatam 5.8.31
parṇa-puṭake
v prohlubni listu — Śrīmad-bhāgavatam 12.9.21
parṇa-puṭe
v prohlubni listu — Śrīmad-bhāgavatam 12.9.31-32
parṇa-śālāya
v doškové chýši — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.168