Skip to main content

Synonyma

pṛthu-parākramaḥ
neobyčejně mocný. — Śrīmad-bhāgavatam 4.16.26
oslavovaný jako velice mocný — Śrīmad-bhāgavatam 4.19.26
parākramaḥ
jehož vliv — Śrīmad-bhāgavatam 5.1.36

Filter by hierarchy