Skip to main content

Synonyma

aja-parāḥ
v čele s Brahmou — Śrīmad-bhāgavatam 12.8.49
dāna-parāḥ
velcí dárci milodarů — Śrīmad-bhāgavatam 2.4.17
ti, kdo rozdávají své vlastnictví jako milodary — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.20
karma-parāḥ
zajímající se o práci — Śrīmad-bhāgavatam 3.10.26
mat-parāḥ
oddaní Mně — Bg. 12.6-7
Mí oddaní — Śrīmad-bhāgavatam 3.25.38
odevzdaní Mnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.26.29
Moji oddaní — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.162
nārāyaṇa-parāḥ
čistí oddaní, které zajímá pouze služba Nārāyaṇovi, Nejvyšší Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 6.17.28
ti, kdo jsou trvale oddáni Nejvyšší Osobnosti Božství, Nārāyaṇovi — Śrīmad-bhāgavatam 7.11.4
ti, kdo jsou oddanými Nejvyšší Osobnosti Božství, Nārāyaṇa — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.270
ti, kdo jsou připoutaní k Nejvyšší Osobnosti Božství — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.216
palāyana-parāḥ
rozhodnutí utéci — Śrīmad-bhāgavatam 6.11.1
ve snaze se zachránit — Śrīmad-bhāgavatam 10.4.33
parāḥ
konečný cíl — Śrīmad-bhāgavatam 1.2.28-29
pro uctívání — Śrīmad-bhāgavatam 1.2.28-29
prostředky dosažení — Śrīmad-bhāgavatam 1.2.28-29
pod Jeho vládou — Śrīmad-bhāgavatam 1.2.28-29
konečný — Śrīmad-bhāgavatam 1.2.28-29
je příčinou a pro Něho je určeno — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.15
kvůli — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.15
pro Jeho potěšení — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.15
odevzdané. — Śrīmad-bhāgavatam 10.80.40
oddáni — Śrīmad-bhāgavatam 12.1.38, Śrīmad-bhāgavatam 12.3.32
svarga-parāḥ
usilující o dosažení nebeských planet — Bg. 2.42-43
tat-parāḥ
ti, kdo jsou Mu oddáni — Śrīmad-bhāgavatam 10.39.2