Skip to main content

Synonyma

pūrva-pakṣa-apara-pakṣābhyām
obdobím růstu a ubývání — Śrīmad-bhāgavatam 5.22.9
pakṣa-bhuktim
uplynutí čtrnácti dnů — Śrīmad-bhāgavatam 5.22.8
pakṣa-cchedaḥ
useknutí křídel — Śrīmad-bhāgavatam 8.11.34
pakṣa-dina
čtrnáct dní — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.205
pakṣa-dvayam
dvě čtrnáctidenní období — Śrīmad-bhāgavatam 5.22.5
pakṣa-gaḥ
stojící na stranĕ. — Śrīmad-bhāgavatam 10.44.33
pakṣa-gān
podporovatele — Śrīmad-bhāgavatam 10.52.16-17
kaṁsa-pakṣa
Kaṁsovy spojence — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.156
kāka-pakṣa
kadeře vlasů na spáncích — Śrīmad-bhāgavatam 10.18.12
pakṣa-kṛtya
čtrnáctidenní povinnosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.340
pakṣa
náklonnost k nám jako ptačí křídla — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.8
záda — Śrīmad-bhāgavatam 3.21.22
křídlem — Śrīmad-bhāgavatam 10.17.8
strany — Śrīmad-bhāgavatam 10.50.29
wings — Śrīmad-bhāgavatam 10.59.17-19
stranu — Śrīmad-bhāgavatam 10.82.41
křídlo — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.20
pakṣa-poṣaṇaḥ
podporuje společnost. — Śrīmad-bhāgavatam 3.24.29
para-pakṣa
na straně nepřítele — Śrīmad-bhāgavatam 7.5.6
pūrva-pakṣa
námitky — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.62
odporující strana — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.71
námitku — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.108
protiargumenty — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.176