Skip to main content

Synonyma

catuḥ-padaḥ
čtyřnozí (voli). — Śrīmad-bhāgavatam 5.1.14
čtyřnozí — Śrīmad-bhāgavatam 5.18.27
čtyřnohá zvířata, jako jsou jeleni. — Śrīmad-bhāgavatam 6.4.9
dvi-padaḥ
dvounozí — Śrīmad-bhāgavatam 5.18.27
jana-padaḥ
s touhou sloužit všem lidem — Śrīmad-bhāgavatam 5.4.5
āśrita-padaḥ
odevzdaná duše — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.42
těch, kdo u Pána přijali útočiště — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.235
sthiti-padaḥ
zdroj veškerého hmotného bohatství — Śrīmad-bhāgavatam 2.6.19
tīrtha-padaḥ
Nejvyššího Pána — Śrīmad-bhāgavatam 3.1.17
Jehož lotosové nohy jsou všechna poutní místa — Śrīmad-bhāgavatam 3.5.11
ten, Jehož lotosové nohy jsou poutní místa — Śrīmad-bhāgavatam 3.5.41
Nejvyšší Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 3.23.42
Pán, u jehož nohou leží svatá místa — Śrīmad-bhāgavatam 9.5.16
Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, u jehož lotosových nohou leží všechna svatá poutní místa — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.72
upānat-padaḥ
pro toho, kdo má vhodné boty — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.17
rūḍha-padaḥ
když je akutní — Śrīmad-bhāgavatam 10.4.38
padaḥ
království — Śrīmad-bhāgavatam 5.24.28
místa — Śrīmad-bhāgavatam 10.2.38