Skip to main content

Synonyma

akhila-vitta-pā
jsem vlastníkem nekonečného bohatství — Śrīmad-bhāgavatam 10.8.42
anīka-pa
velitelů vojsk — Śrīmad-bhāgavatam 10.76.25
tri-piṣṭa-pa-pateḥ api
přestože jsem král polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 6.7.12
ati-ātma-pa-durga-mārgaḥ
z nebývalé náklonnosti k telatům utíkaly svým hlídačům, i když byla cesta nerovná a tvrdá — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.30
aṣṭa-loka-pa
vládnoucích božstev osmi nebeských planet — Śrīmad-bhāgavatam 3.23.39
bhū-pa-ó král
bhū-pa-ó králi — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.22
daitya-yūtha-pa
vůdce démonů — Śrīmad-bhāgavatam 8.8.41-46
gandharva-pa
(jež vypadaly jako) vůdci nebeských zpĕváků — Śrīmad-bhāgavatam 10.33.22
kṛṣṇaḥ-Pá
kṛṣṇaḥ-Pán — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.48
kṣiti-pa
králů — Śrīmad-bhāgavatam 10.84.1
yūtha-pa
hlavní velitel — Śrīmad-bhāgavatam 3.4.28
silného jako slon — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.47
vůdců — Śrīmad-bhāgavatam 10.54.15, Śrīmad-bhāgavatam 10.76.14-15
vitta-pa
majitele bohatství Kuvery (pokladníka z nebeských planet) — Śrīmad-bhāgavatam 5.10.17
paśu-pa
pastevce krav (Nandy Mahārāje) — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.1
uḍu-pa
mĕsíc — Śrīmad-bhāgavatam 10.71.35