Skip to main content

Synonyma

pañcabhiḥ
s pěti (hrubými prvky) — Śrīmad-bhāgavatam 3.26.11
pět (jemných prvků) — Śrīmad-bhāgavatam 3.26.11
do pěti měsíců — Śrīmad-bhāgavatam 3.31.4
pěti — Śrīmad-bhāgavatam 3.31.30, Śrīmad-bhāgavatam 4.7.37, Śrīmad-bhāgavatam 4.7.41, Śrīmad-bhāgavatam 4.11.15
s pěti činnými smysly (hlasem, pažemi, nohama, konečníkem a genitáliemi) — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.50
pěti smysly pro vnímání (poslouchání, dívání se, čichání, ochutnávání a cítění) — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.50
pĕti. — Śrīmad-bhāgavatam 10.54.27
svými pĕti — Śrīmad-bhāgavatam 10.59.7
pĕti — Śrīmad-bhāgavatam 10.59.8, Śrīmad-bhāgavatam 10.69.24, Śrīmad-bhāgavatam 11.22.37
pĕti (zemĕ, voda, oheň, vzduch a éter) — Śrīmad-bhāgavatam 11.4.3

Filter by hierarchy