Skip to main content

Synonyma

pūrve-dyuḥ
den předtím — Śrīmad-bhāgavatam 10.52.42
pūrve
předtím — Bg. 10.6, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.148, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 9.53, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.206, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.127, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.18, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.244, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.138, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.336, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.116, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.194, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.70, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.82, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.102, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.6, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.87, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.107, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.31
v minulosti — Śrīmad-bhāgavatam 4.2.31, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.109, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.110, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.81
kdysi — Śrīmad-bhāgavatam 6.15.28, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.20, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.21, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.4, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.116
před ním — Śrīmad-bhāgavatam 9.20.29
osoby v minulosti — Śrīmad-bhāgavatam 10.38.7
dříve — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.85-86, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.7, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.90, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.102, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.112, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.119-120, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.128, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.149, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.27, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.110, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.8, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.69, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 11.42, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 11.43, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 11.45, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 12.39, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.13, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.8, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.80, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.10, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.19, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.24, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.295, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.3, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.165, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.185, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.66, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.123, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.132, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.139, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.138, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.138, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.221, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.84, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.153, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.56, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.7, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.95-96, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.75, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.187, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.70, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.74, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.117, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.83, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.256, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.45, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.9, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.10, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.13, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.120, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.147, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.18, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.131, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.96, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.46-47, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.12, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.34, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.69, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.64, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.95
původně — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.135, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.4, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.115, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.21
na začátku — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.3
před — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.63
na východní straně — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.36
sṛṣṭira pūrve
před stvořením tohoto vesmírného projevu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.110
pūrve yaiche
jako dříve — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.124