Skip to main content

Synonyma

pūrva-pakṣa-apara-pakṣābhyām
obdobím růstu a ubývání — Śrīmad-bhāgavatam 5.22.9
pūrva-apara
dřívější a pozdější — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.197
pūrva-aparam
počátek a konec — Śrīmad-bhāgavatam 10.9.13-14
pūrva-deha
o Jeho předchozí inkarnaci — Śrīmad-bhāgavatam 4.17.6-7
pūrva-deśa
do východních zemí (Bengálska). — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.108
pūrva-dike
na východě — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.135
pūrva-dina-prāya
téměř stejně jako předchozího dne — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.94
pūrva-diśāte
na východě — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.167
pūrva-diśāya
východním směrem — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.42
pūrva-diṣṭam
určené předem podle jeho minulých činů — Śrīmad-bhāgavatam 6.17.17
pūrva-durmati
dřívější špatnou povahu. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.240
pūrva dāsa
dřívější služebník — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.92
pūrva-granthe
v dřívější kapitole — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.10
pūrva-viṣṭi-gṛhītaiḥ
jiní, kteří byli dříve nuceni vykonávat tento úkol — Śrīmad-bhāgavatam 5.10.1
pūrva haite
z minulosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.177
již velmi dlouho — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.24
již dlouho — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.27
ikṣvāku-pūrva-jān
z nichž nejstarší se jmenoval Ikṣvāku — Śrīmad-bhāgavatam 9.2.2
pūrva-ja
prvorozený — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.1
ó původní Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.26
pūrva-jaiḥ
poznání, které předložil dřívější filozof — Śrīmad-bhāgavatam 2.8.25
tvými předky — Śrīmad-bhāgavatam 8.19.15
předchůdci (jako je Sanaka) — Śrīmad-bhāgavatam 10.87.3
pūrva-janme
v minulém životě — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.104, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.108
pūrva-jāya
nejstaršímu — Śrīmad-bhāgavatam 11.14.4
pūrva-jāḥ
narození dříve — Śrīmad-bhāgavatam 3.15.12
narození před — Śrīmad-bhāgavatam 7.1.37
sva-pūrva-jāḥ
jejich starší bratři, kteří tam odešli před nimi. — Śrīmad-bhāgavatam 6.5.25
pūrva-kalevaram
svého předešlého těla — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.58
pūrva-kathā
předešlé vyprávění — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.7
pūrva-kṛtam
vykonávaná v minulých životech — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.39
pūrva-likhita
dříve zmíněný — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.12
pūrva-mukha
východní směr — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.184
pūrva-mukhe
k východu — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.171
pūrva-pakṣa
námitky — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.62
odporující strana — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.71
námitku — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.108
protiargumenty — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.176
pūrva-parayoḥ
první a druhé — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.80
pūrva-prārthita
jak dříve žádal — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.171