Skip to main content

Synonyma

pāram adhvanaḥ
mimo náš dohled. — Śrīmad-bhāgavatam 10.39.26
ananta-pāram
který byl nepřekonatelný — Śrīmad-bhāgavatam 1.15.14
neomezený, přesahující míry hmotného času a prostoru — Śrīmad-bhāgavatam 8.5.29
nekonečnému — Śrīmad-bhāgavatam 11.7.18
bez hranic — Śrīmad-bhāgavatam 11.21.36
ati-pāram
ke konečnému cíli duchovní existence. — Śrīmad-bhāgavatam 5.13.20
duranta-pāram
nepřekonatelný — Śrīmad-bhāgavatam 11.23.57, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.6
pāram
hranic. — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.41
meze — Śrīmad-bhāgavatam 3.13.45
vrchol — Śrīmad-bhāgavatam 3.31.39
zmírnění — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.17
na druhou stranu — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.33, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.8
konečný cíl — Śrīmad-bhāgavatam 5.13.14
druhý konec — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.38
velikost — Śrīmad-bhāgavatam 8.23.29
stavu transcendence — Śrīmad-bhāgavatam 10.28.5
jehož rozloha — Śrīmad-bhāgavatam 10.50.25-28, Śrīmad-bhāgavatam 10.89.51
překonání — Śrīmad-bhāgavatam 10.80.31
hranice — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.117, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.190
konce. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.13
utpāra-pāram
nalezl meze neomezeného — Śrīmad-bhāgavatam 3.13.30