Skip to main content

Synonyma

pālana-artha
pro udržování — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.314
pālana-arthe
pro udržování — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.317
jagat pālana
udržování hmotného světa — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.115
jagat-pālana
ochranu vesmíru. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.8
karena pālana
starají se o Mne. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.184
sabāre pālana kari'
o každého pečoval — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.15
kariha pālana
postarej se. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.183
pālana kariyā
zaopatřující. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.97
pālana-kartā
udržovatel — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.295
sthiti-pālana-kṣaṇaḥ
čas pro udržování, pro nastolení vlády Pána — Śrīmad-bhāgavatam 8.5.23
lālana-pālana
zajištění — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.22
poṣaṇa-pālana-prīṇana-lālanam
výchova, opatrování, mazlení se a ochrana — Śrīmad-bhāgavatam 5.8.9
maryādā pālana
udržovat etiketu — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.129-130
prajā-pālana
ochrany poddaných — Śrīmad-bhāgavatam 5.15.7
pālana
chránil před nebezpečím — Śrīmad-bhāgavatam 5.8.8
na ochranu — Śrīmad-bhāgavatam 5.8.26
a ochranu — Śrīmad-bhāgavatam 10.68.47
ochranu — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.42
ochraňování. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.24
vykonávání — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.10
životní potřeby — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.55
péči. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.139, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.60
vykonání — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.46
obživu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.19
ochrana. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.226
moc vládnout — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.372
zaopatřování vším potřebným — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.16
poslušnost vůči — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.142
ājñāra pālana
plnění pokynů. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.312