Skip to main content

Synonyma

bhakta-gaṇa-pāśe
s oddanými — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.221
nija-bhakta-pāśe
za svými osobními oddanými — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.93
cāri pāśe
na čtyřech stranách — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.40
cāri-pāśe
všude okolo — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.190
dui-pāśe
po obou stranách — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.157
po stranách — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.24
dui pāśe
po obou bocích — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.215
na dvou stranách — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.55, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.130, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.47, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.220
tāṅra guru-pāśe
jeho duchovního mistra — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.176
guru-pāśe
v péči duchovního mistra — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.122
tina-jana-pāśe
před těmito třemi osobami — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.73
kājī-pāśe
na Kázího dvoře — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.124
kṛṣṇa-pāśe
ke Kṛṣṇovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.46
vṛkṣa-latā-pāśe
okolo stromů a rostlin — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.99
mahāprabhura pāśe
se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.8
nimāñi-paṇḍita pāśe
k Nimāiovi Paṇḍitovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.12
prabhu-pāśe
ke Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.112
poblíž Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.28
za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.38
ve společnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.84
k Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.121
před Śrī Caitanyou Mahāprabhuem — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.71
za Nityānandou Prabhuem — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.24
prabhura pāśe
se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.183
pratijana-pāśe yāi'
přistupující ke každému — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.115
pāśe
po straně — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.40
blízko — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.283
stranou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.74
vedle — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.63
v přítomnosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.13
rāya-pāśe
před Rāmānandou Rāyem — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.296
Rāmānandy Rāye — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.95-96
āśe pāśe
okolo — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.52
tāṅra pāśe
k němu. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.42
rāmānanda-pāśe
od Rāmānandy Rāye — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.116
āpana-pāśe
blízko sebe — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.54
vāma-pāśe
po své levici — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.177
āśa-pāśe
na všechny strany — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.105
viṣṇu-pāśe
Pána Viṣṇua — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.164
tāra pāśe
okolo hromady rýže — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.73

Filter by hierarchy