Skip to main content

Synonyma

bhaya pāñā
se strachem — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.13
vylekaný — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.169
s obavami — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.171
ze strachu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.179
cetana pāñā
poté, co nabyl vědomí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.221
jakmile se probral — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.73
pāñā cetana
když nabyl vědomí — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.102
chidra pāñā
když našel nějakou chybu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.188
cūḍā pāñā
když dostal korunu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.15
darśana nā pāñā
když nemohli vidět — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.11
jelikož nemohla vidět — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.24
daṇḍa pāñā
dostal trest — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 12.41
siddha-deha pāñā
poté, co dostal duchovní tělo — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.32
duḥkha pāñā
byli velmi nešťastní — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.12
který byl nešťastný — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.116
dvāra nāhi' pāñā
nenacházející dveře — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.64
sei gandha pāñā
když ucítil tu vůni — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.88
jagadānande pāñā
když získal Jagadānandu — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.97
když získali Jagadānandu — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.98
lajjā pāñā
stydící se — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.159
mantra pāñā
poté, co dostal mantruŚrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.71
mūrcchā pāñā
v bezvědomí — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.57
pāñā nimantraṇa
na pozvání. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.162
sthāna nā pāñā
když nedostali místo — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.68
tomāre nā pāñā
když Tě nedostanou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.149
nā pāñā
jelikož nedostal — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.203
když nedostal — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.19
když nedostali — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.69, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.247
nedostávající — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.149
když neslyšel — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.13
když nezíská — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.53
vāsā nā pāñā
jelikož neměl ubytování. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.19
protože neměl ubytování. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.22
patra pāñā
když dostal tyto listy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.213
patrī pāñā
když dostal tento dopis — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.4
prabhu-ājñā pāñā
když dostal pokyn od Śrī Caitanyi Mahāprabhua — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.125
prabhura śeṣa pāñā
poté, co dostal zbytky od Pána Nityānandy Prabhua — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.99
pāda-prahāra pāñā
že byl nakopnut — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.25
prasāda pāñā
poctěni touto girlandou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.36
poté, co tyto zbytky jídla snědl — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.121

Filter by hierarchy