Skip to main content

Synonyma

oḍhra-deśa-sīmā
hranice Urísy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.156
oḍhra kṛṣṇānanda
Kṛṣṇānanda, oddaný pocházející z Urísy — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.135-136
oḍhra śivānanda
Śivānanda z Urísy — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.135-136
oḍhra
obyvatel Urísy — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.148

Filter by hierarchy