Skip to main content

Synonyma

sva-aṅga-kara-nyāsaḥ
myšlenkové označení osmi částí těla a dvanácti částí rukou — Śrīmad-bhāgavatam 6.8.4-6
kṛta-nyāsaḥ
having drawn sacred marks — Śrīmad-bhāgavatam 11.3.50-51
poté, co posvĕtil své tĕlo (dotýkáním se různých míst s pronášením příslušných manter doprovázeným meditací o odpovídajících podobách Nejvyššího Pána) — Śrīmad-bhāgavatam 11.27.20
mṛga-vadhū-nyāsaḥ
toto jelení mládě, které mi svěřila jeho matka — Śrīmad-bhāgavatam 5.8.19
nyāsaḥ
vzdát se — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.8
zanechání — Śrīmad-bhāgavatam 11.19.36-39

Filter by hierarchy