Skip to main content

Synonyma

nivṛtta-dvaita-dṛṣṭaye
Jehož spatření odvrací od duality či Jenž je jeden jediný. — Śrīmad-bhāgavatam 6.16.18-19
nivṛtta hañā
ukončující takové jednání — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.275
zastaveni — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.23
nija-lābha-nivṛtta-tṛṣṇaḥ
který byl úplný Sám v Sobě a nepřál si splnění žádné další touhy — Śrīmad-bhāgavatam 5.6.19
nivṛtta-mānāya
Jenž překonává všechna hmotná měřítka a výpočty — Śrīmad-bhāgavatam 6.4.23
nivṛtta
zcela transcendentální vůči působení hmotných kvalit — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.27
-ukončená — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.31
beze snahy — Śrīmad-bhāgavatam 3.5.6
stáhl — Śrīmad-bhāgavatam 3.8.21
oproštěná od — Śrīmad-bhāgavatam 3.9.2
odveden od — Śrīmad-bhāgavatam 3.14.37
transcendované — Śrīmad-bhāgavatam 3.27.10
osvobodil — Śrīmad-bhāgavatam 3.33.26
osvobozený — Śrīmad-bhāgavatam 5.4.14
ukončené — Śrīmad-bhāgavatam 5.9.9-10, Śrīmad-bhāgavatam 11.13.35
zbavený — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.4
zastavené — Śrīmad-bhāgavatam 10.18.4
zdržující se — Śrīmad-bhāgavatam 10.37.22
zastavily — Śrīmad-bhāgavatam 10.39.15
skončené — Śrīmad-bhāgavatam 10.44.46
vyhýbající se — Śrīmad-bhāgavatam 10.51.52
který zanechal — Śrīmad-bhāgavatam 10.79.30
poté, co se vzdala — Śrīmad-bhāgavatam 11.28.30