Skip to main content

Synonyma

nitāi bule
Pán Nityānanda chodil — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.81
caitanya-nitāi
Pán Caitanya a Nityānanda Prabhu. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.115
nitāi-kiṅkara
služebníci Pána Nityānandy Prabhua. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 11.46
ṭhākura nitāi
Nityānanda Prabhu. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 11.43
nitāi
a Nityānanda Prabhu. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.78
Pánem Nityānandou Prabhuem — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.7
Pán Nityānanda — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.78

Filter by hierarchy