Skip to main content

Synonyma

ati-nirvṛtaḥ
zcela zaplaven — Śrīmad-bhāgavatam 1.6.17
nirvṛtaḥ
odpoutaný od světa — Śrīmad-bhāgavatam 2.2.6
pohroužený do — Śrīmad-bhāgavatam 2.3.12
plně do lásky. — Śrīmad-bhāgavatam 3.2.4
v míru — Śrīmad-bhāgavatam 6.2.5-6
plný transcendentální blaženosti — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.6
plný radosti — Śrīmad-bhāgavatam 10.71.27
extatický — Śrīmad-bhāgavatam 10.80.19
nadšený. — Śrīmad-bhāgavatam 10.81.14
potĕšen — Śrīmad-bhāgavatam 10.89.12
cítící se pohodlnĕ, uvolnĕnĕ a šťastnĕ. — Śrīmad-bhāgavatam 11.10.25
saṁsparśa-nirvṛtaḥ
prožívající velkou radost ze styku s Pánem — Śrīmad-bhāgavatam 7.4.41

Filter by hierarchy