Skip to main content

Synonyma

nirguṇam
bez hmotných kvalit — Bg. 13.15
z dosahu hmotných kvalit — Śrīmad-bhāgavatam 2.6.40-41
ačkoliv nemám žádné hmotné vlastnosti — Śrīmad-bhāgavatam 3.9.39
mimo hmotné kvality — Śrīmad-bhāgavatam 3.32.28
transcendentální — Śrīmad-bhāgavatam 4.11.29, Śrīmad-bhāgavatam 11.25.24, Śrīmad-bhāgavatam 11.25.29
beze styku s hmotným prostředím — Śrīmad-bhāgavatam 6.16.55
bez hmotných vlastností — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.24
bez vlastností (či bez tĕtivy) — Śrīmad-bhāgavatam 10.20.18
transcendentální hmotným kvalitám — Śrīmad-bhāgavatam 10.51.56
prostý kvalit přírody — Śrīmad-bhāgavatam 11.13.40
transcendentální. — Śrīmad-bhāgavatam 11.25.25