Skip to main content

Synonyma

e-nimitte
z tohoto důvodu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.332
nimitte
kvůli příčinám — Śrīmad-bhāgavatam 4.22.29
sṛṣṭi-ādi-nimitte
za účelem stvoření, udržování a zničení — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.81
tomāra nimitte
kvůli tobě — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.141