Skip to main content

Synonyma

bhakti-niṣṭhā
víru v oddanou službu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.137
caitanya-niṣṭhā
víra ve Śrī Caitanyu Mahāprabhua — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.59
dāna-niṣṭhā
oddanost rozdávání milodarů — Śrīmad-bhāgavatam 11.17.18
eka-niṣṭhā
výlučnĕ oddaná — Śrīmad-bhāgavatam 10.90.24
niṣṭhā haite
z této pevné víry — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.11
niṣṭhā kara
udržuj pevnou víru — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.239
kṛṣṇa-niṣṭhā
soustředění na lotosové nohy Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.215
připoutanost ke Kṛṣṇovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.231
mat-niṣṭhā
kteří si Mĕ stanoví za svůj jediný cíl — Śrīmad-bhāgavatam 11.14.21
upřený pouze na Mě — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.138
zaměřen pouze na Mě — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.136
para-ātma-niṣṭhā-mātra
pouze kvůli odhodlání sloužit Kṛṣṇovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.8
niṣṭhā
víry — Bg. 3.3
víra — Bg. 17.1, Śrīmad-bhāgavatam 3.9.38
stav — Bg. 18.50
trvalost — Śrīmad-bhāgavatam 10.54.11
osud — Śrīmad-bhāgavatam 11.5.1
stálé praktikování — Śrīmad-bhāgavatam 11.20.26
stálost — Śrīmad-bhāgavatam 11.21.2
odevzdanost — Śrīmad-bhāgavatam 11.25.8
cíl — Śrīmad-bhāgavatam 11.25.30
oddanosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.49, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.170
neochvějný — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.104
pevnou víru — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.155
pevná víra — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.134, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.11, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.14-15
niṣṭhā-parāyaṇa
plně odevzdaný — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.45
tat-niṣṭhā
připoutanost či náklonnost k Němu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.212
vāsā-niṣṭhā
sídlo — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.252