Skip to main content

Synonyma

niṣṇātam
pohroužený — Śrīmad-bhāgavatam 3.22.34
dokonale obeznámeným — Śrīmad-bhāgavatam 11.3.21

Filter by hierarchy