Skip to main content

Synonyma

niḥspṛhaḥ
bez tužeb — Bg. 2.71
bez osobních abmicí — Śrīmad-bhāgavatam 1.12.4
zbavený všech hmotných tužeb — Śrīmad-bhāgavatam 4.23.15
bez touhy — Śrīmad-bhāgavatam 7.4.33
neulpívající — Śrīmad-bhāgavatam 9.2.15
bez dalších hmotných tužeb — Śrīmad-bhāgavatam 9.8.30
jež nemají žádnou touhu. — Śrīmad-bhāgavatam 9.11.3
prostý všeho dychtĕní — Śrīmad-bhāgavatam 11.28.44
a bez tužeb — Śrīmad-bhāgavatam 11.29.41-44