Skip to main content

Synonyma

niḥsaṅgaḥ
bez jakékoliv společnosti — Śrīmad-bhāgavatam 3.24.42
stranou hmotné společnosti — Śrīmad-bhāgavatam 3.32.30
bez připoutanosti — Śrīmad-bhāgavatam 4.13.7, Śrīmad-bhāgavatam 11.28.9
bez znečištěné společnosti — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.30
aniž by od nich chtěl získat nějaký prospěch — Śrīmad-bhāgavatam 9.21.16
odpoutaný od hmotné společnosti — Śrīmad-bhāgavatam 10.52.3
prostý styku s hmotou — Śrīmad-bhāgavatam 11.5.45
bez jakékoliv připoutanosti ke hmotĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.18.20
oproštĕný od styku s hmotou — Śrīmad-bhāgavatam 11.25.34
zbaven veškeré připoutanosti ke hmotĕ — Śrīmad-bhāgavatam 12.6.9-10

Filter by hierarchy