Skip to main content

Synonyma

bhārgī- nadī
v říčce Bhárgínadí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.141
bhīmā-nadī
v řece Bhímě — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.303
cakra-nadī
řeka Cakra-nadī (známá jako Gaṇḍakī) — Śrīmad-bhāgavatam 5.7.10
citrotpalā-nadī
k řece Čitrótpala — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.119
giri-nadī
hor a řek — Śrīmad-bhāgavatam 12.12.16
nadī-jala
voda v řekách — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.97
jambū nāma nadī
řeka jménem Jambū-nadī — Śrīmad-bhāgavatam 5.16.19
mahā-nadī
Mahānadī — Śrīmad-bhāgavatam 5.19.17-18, Śrīmad-bhāgavatam 11.5.38-40
velká řeka — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.82
nada-nadī-patim
rezervoár všech velkých řek (oceán) — Śrīmad-bhāgavatam 5.17.5
nada nadī
řeky — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.187
nadī
řeky — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.40, Śrīmad-bhāgavatam 6.1.4-5, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.18, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.210, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.146
řeka — Śrīmad-bhāgavatam 5.16.17, Śrīmad-bhāgavatam 10.3.50, Śrīmad-bhāgavatam 11.5.38-40, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.101, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.134
řeka Yamunā. — Śrīmad-bhāgavatam 10.16.60
mezi řekami — Śrīmad-bhāgavatam 10.18.16
jako řeka — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.140
řeku — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.159, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.56
nadī-toye
do vody řeky — Śrīmad-bhāgavatam 8.24.13
v říční vodě — Śrīmad-bhāgavatam 9.24.36
nadī-udanvantaḥ
řeky a oceány — Śrīmad-bhāgavatam 7.3.5
puṣpabhadrā nadī
řeka Puṣpabhadrā — Śrīmad-bhāgavatam 12.8.17
ā-sindhu-nadī
po hranici řeky Sindhu — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.87
nadī-snāna
koupel v řece. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.21
virajā nadī
je řeka Virajā — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.50
nadī snāna
koupel v řece — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.30
nadī-tīre
na břehu řeky — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.114-115, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.260
nadī-pāre
na druhý břeh řeky — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.114-115
nadī pāra
přes řeku — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.122