Skip to main content

Synonyma

nabhaḥ-chadiḥ
všudypřítomná jako nebe. — Śrīmad-bhāgavatam 7.14.13
nabhaḥ-gataḥ
vylétl do nebeských výšin — Śrīmad-bhāgavatam 10.7.26
nabhaḥ-ghanaiḥ
hustými mraky. — Śrīmad-bhāgavatam 6.10.24
nabhaḥ-guṇa-viśeṣaḥ
typická vlastnost éteru (zvuk) — Śrīmad-bhāgavatam 3.26.47
nabhaḥ-guṇatvam
ztotožnění s éterem — Śrīmad-bhāgavatam 2.2.29
nabhaḥ-liṅgam
zosobněný zvukem — Śrīmad-bhāgavatam 1.6.25
nabhaḥ-maṇḍalam
meziplanetární prostor, mezi horním a dolním světem — Śrīmad-bhāgavatam 5.22.7
nabhaḥ-māsam
mĕsíci Nabhas (Śrāvaṇa) — Śrīmad-bhāgavatam 12.11.37
nabhaḥ
nebe — Bg. 1.19, Śrīmad-bhāgavatam 2.5.25, Śrīmad-bhāgavatam 2.6.36, Śrīmad-bhāgavatam 3.5.33, Śrīmad-bhāgavatam 3.5.37, Śrīmad-bhāgavatam 3.29.43, Śrīmad-bhāgavatam 4.3.12, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.40, Śrīmad-bhāgavatam 7.2.43, Śrīmad-bhāgavatam 8.7.27, Śrīmad-bhāgavatam 8.20.32-33, Śrīmad-bhāgavatam 10.33.3, Śrīmad-bhāgavatam 10.40.13-14, Śrīmad-bhāgavatam 10.63.35-36, Śrīmad-bhāgavatam 11.28.26, Śrīmad-bhāgavatam 11.31.4, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.73-74
obloha — Śrīmad-bhāgavatam 1.18.23, Śrīmad-bhāgavatam 12.11.6-8
nebe. — Śrīmad-bhāgavatam 2.9.13, Śrīmad-bhāgavatam 7.4.16, Śrīmad-bhāgavatam 10.54.44
malé množství vzduchu — Śrīmad-bhāgavatam 3.15.33
éter — Śrīmad-bhāgavatam 3.26.12, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.32, Śrīmad-bhāgavatam 10.59.30, Śrīmad-bhāgavatam 11.22.14, Śrīmad-bhāgavatam 12.4.15-19
na nebi — Śrīmad-bhāgavatam 6.4.19, Śrīmad-bhāgavatam 9.4.51
jako nebe — Śrīmad-bhāgavatam 6.12.27-29
na nebe — Śrīmad-bhāgavatam 6.13.14
k nebi — Śrīmad-bhāgavatam 7.3.2
celé nebe — Śrīmad-bhāgavatam 8.20.24
Nabha — Śrīmad-bhāgavatam 9.12.1
oblohu — Śrīmad-bhāgavatam 10.37.1-2
v nebi — Śrīmad-bhāgavatam 10.61.33
prostor — Śrīmad-bhāgavatam 11.3.14
éterické nebe — Śrīmad-bhāgavatam 11.7.43
nabhaḥ-spṛśam
dotýkající se nebe — Bg. 11.24
nabhaḥ-sthaḥ
na nebi. — Śrīmad-bhāgavatam 3.23.38
nabhaḥ-talā
nebe. — Śrīmad-bhāgavatam 10.20.3
nabhaḥ-talam
nebe. — Śrīmad-bhāgavatam 10.15.38
nabhaḥ-valayasya
meziplanetárního prostoru — Śrīmad-bhāgavatam 5.22.5
nabhaḥ-vīthyām
v meziplanetárním prostoru — Śrīmad-bhāgavatam 5.22.6
nabhaḥ-nibham
jako nebe — Śrīmad-bhāgavatam 12.11.14-15
nabhaḥ-tattvam
prvek éter — Śrīmad-bhāgavatam 12.11.14-15