Skip to main content

Synonyma

agre nṛtya
tančení před Božstvem — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.122
aiche nṛtya
takové tančení — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.96
nṛtya-gīta-ādi-aneka-arhaiḥ
mnoha různými způsoby uctívání, jako například tancem a zpěvem — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.51
nṛtya-ante
po tančení — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.145
nṛtya-avasāne
když skončil tanec — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.243
pulaka-aśru-nṛtya-gīta
chvění těla, slzy v očích, tančení a zpěv — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.139
bahu nṛtya kari'
poté, co hodně tančili — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.50
beḍā-nṛtya
tančení okolo chrámu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.224
nṛtya-vāditra-gītaiḥ ca
tancem, hrou na různé hudební nástroje a zpěvem — Śrīmad-bhāgavatam 8.21.6-7
tāṇḍava-nṛtya chāḍi'
když zanechal tohoto tance zničení — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.112
nṛtya chāḍi'
přestal tančit a — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.201
nṛtya dekhe
dívá se na tanec — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.91
nṛtya dekhi'
po zhlédnutí tance — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.140
divya-nṛtya
transcendentální tanec — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.101
gandharva-nṛtya
tanec Gandharvů — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.181
nṛtya-gāna
tanec a zpěv — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.12
tančení a zpívání. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.149
gāna-nṛtya
zpívání a tancování — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.39
nṛtya-gīta-raṅge
zpíváním a tancováním. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.23
zpívání a tančení s velkou radostí. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.4
nṛtya-gīta
zpívání a tancování — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.47
zpívání a tančení — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.251, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.5, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.80, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.230, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.95
tanec a zpěv — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.15, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.155, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.6, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.249
tančení a zpěv — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.4
tančení a zpívání — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.77, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.114, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.70
při tančení a zpěvu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.260
tance a zpěvu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.347
nṛtya-gīta kare
provádí zpívání a tančení — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.5
nṛtya-gīta kari
zpívající a tančící — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.40
nṛtya-gīta kailā
tančil a zpíval — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.63
zpíval a tančil. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.232
nṛtya-gīta-hāsa
tančení, hudba a smích — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.56
nṛtya-gīta kari'
po tančení a zpívání — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.113
nṛtya-gīte
ve zpěvu a tanci — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.13
nṛtya kaila
tančil — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.91-93
nṛtya kare
tančil — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 11.32, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.102
tančí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.78, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.215, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.195, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.70, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.233, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.158, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.13, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.94, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.177, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.63
tančili — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.149
začal tančit — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.87, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.276, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.102
tančilo — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.59