Skip to main content

Synonyma

nṛpa-arbhakaḥ
královský chlapec — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.62
nṛpa-śiraḥ-aṅghrim
ten, u jehož nohou se klaní hlavy králů — Śrīmad-bhāgavatam 1.15.9
nṛpa-ceṣṭayā
předstíráním, že jsou králové. — Śrīmad-bhāgavatam 10.18.15
vigata-nṛpa-deva-smayaḥ
vzdal se své falešné pýchy, že je král, a tudíž hoden uctívání — Śrīmad-bhāgavatam 5.10.15
nṛpa-deva
ó pane králů, lidských bytostí a polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.68
nṛpa-liṅga-dharam
ten, kdo se pohybuje v oděvu krále — Śrīmad-bhāgavatam 1.16.4
nṛpa-dvāri
u králových dveří — Śrīmad-bhāgavatam 10.89.25
nṛpa-indra
ó králi — Śrīmad-bhāgavatam 1.15.20, Śrīmad-bhāgavatam 2.1.33
ó králi Parīkṣite — Śrīmad-bhāgavatam 6.11.13
nṛpa-ātma-je
ó dcero krále — Śrīmad-bhāgavatam 3.28.1
nṛpa-ó králi
nṛpa-ó králi. — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.19
nṛpa-varya-velcí vládnoucí králov
nṛpa-varya-velcí vládnoucí králové — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.41
nṛpa-liṅga
do šatu králů — Śrīmad-bhāgavatam 12.2.19-20
nṛpa-lāñchanaiḥ
kteří nejsou způsobilí být králi (i když se nějakým způsobem zmocnili vlády) — Śrīmad-bhāgavatam 9.24.59
nṛpa-lāñchanam
oděv krále — Śrīmad-bhāgavatam 1.17.29
nṛpa-nandana
ó synu krále — Śrīmad-bhāgavatam 6.14.57
ó synu králů. — Śrīmad-bhāgavatam 11.8.22
nṛpa-nandanāḥ
královští synové — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.69
ó synové krále — Śrīmad-bhāgavatam 4.30.8
ó synové krále Prācīnabarhiṣata. — Śrīmad-bhāgavatam 4.30.13
nṛpa
ó králi — Śrīmad-bhāgavatam 1.12.28, Śrīmad-bhāgavatam 2.1.1, Śrīmad-bhāgavatam 2.1.11, Śrīmad-bhāgavatam 2.2.22, Śrīmad-bhāgavatam 2.2.24, Śrīmad-bhāgavatam 2.9.6, Śrīmad-bhāgavatam 2.9.45, Śrīmad-bhāgavatam 2.10.37-40, Śrīmad-bhāgavatam 3.13.1, Śrīmad-bhāgavatam 3.13.12, Śrīmad-bhāgavatam 4.12.7, Śrīmad-bhāgavatam 4.13.32, Śrīmad-bhāgavatam 4.25.46, Śrīmad-bhāgavatam 4.25.50, Śrīmad-bhāgavatam 4.27.13, Śrīmad-bhāgavatam 4.28.2, Śrīmad-bhāgavatam 4.28.41, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.39-40, Śrīmad-bhāgavatam 5.13.25, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.33, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.40, Śrīmad-bhāgavatam 6.2.20, Śrīmad-bhāgavatam 6.4.16, Śrīmad-bhāgavatam 6.5.2, Śrīmad-bhāgavatam 6.6.5, Śrīmad-bhāgavatam 6.6.27, Śrīmad-bhāgavatam 6.6.33-36, Śrīmad-bhāgavatam 6.7.2-8, Śrīmad-bhāgavatam 6.12.23, Śrīmad-bhāgavatam 6.13.14, Śrīmad-bhāgavatam 6.13.19-20, Śrīmad-bhāgavatam 6.14.10, Śrīmad-bhāgavatam 6.14.49, Śrīmad-bhāgavatam 6.15.17, Śrīmad-bhāgavatam 6.17.9, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.58, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.63, Śrīmad-bhāgavatam 7.3.14, Śrīmad-bhāgavatam 7.14.39, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.1, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.66, Śrīmad-bhāgavatam 8.1.29, Śrīmad-bhāgavatam 8.2.27, Śrīmad-bhāgavatam 8.4.11-12, Śrīmad-bhāgavatam 8.5.15-16, Śrīmad-bhāgavatam 8.9.22, Śrīmad-bhāgavatam 8.10.1, Śrīmad-bhāgavatam 8.10.53, Śrīmad-bhāgavatam 8.10.56, Śrīmad-bhāgavatam 8.11.31, Śrīmad-bhāgavatam 8.11.43, Śrīmad-bhāgavatam 8.14.3, Śrīmad-bhāgavatam 8.18.6, Śrīmad-bhāgavatam 8.18.22, Śrīmad-bhāgavatam 8.20.25-29, Śrīmad-bhāgavatam 8.21.15, Śrīmad-bhāgavatam 8.23.26-27, Śrīmad-bhāgavatam 9.9.4, Śrīmad-bhāgavatam 9.10.6-7, Śrīmad-bhāgavatam 9.14.42, Śrīmad-bhāgavatam 9.20.6, Śrīmad-bhāgavatam 9.22.1, Śrīmad-bhāgavatam 9.22.26, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.50, Śrīmad-bhāgavatam 10.15.37, Śrīmad-bhāgavatam 10.22.38, Śrīmad-bhāgavatam 10.29.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.34.19, Śrīmad-bhāgavatam 10.43.20, Śrīmad-bhāgavatam 10.50.3, Śrīmad-bhāgavatam 10.52.25, Śrīmad-bhāgavatam 10.56.45, Śrīmad-bhāgavatam 10.61.19, Śrīmad-bhāgavatam 10.66.40, Śrīmad-bhāgavatam 10.75.36, Śrīmad-bhāgavatam 10.76.1, Śrīmad-bhāgavatam 10.86.20, Śrīmad-bhāgavatam 10.86.22, Śrīmad-bhāgavatam 10.89.2, Śrīmad-bhāgavatam 11.1.20, Śrīmad-bhāgavatam 11.3.15, Śrīmad-bhāgavatam 11.7.13, Śrīmad-bhāgavatam 12.5.13, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.26, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.155, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.114
král — Śrīmad-bhāgavatam 1.17.1
ó Mahārāji Parīkṣite — Śrīmad-bhāgavatam 2.2.32
drahý králi Dhruvo — Śrīmad-bhāgavatam 4.11.22
krále — Śrīmad-bhāgavatam 4.14.3, Śrīmad-bhāgavatam 10.60.35
ó králi Parīkṣite — Śrīmad-bhāgavatam 5.5.35, Śrīmad-bhāgavatam 6.12.1, Śrīmad-bhāgavatam 9.2.22, Śrīmad-bhāgavatam 9.14.14, Śrīmad-bhāgavatam 9.14.49, Śrīmad-bhāgavatam 9.15.1, Śrīmad-bhāgavatam 9.16.29, Śrīmad-bhāgavatam 10.16.30, Śrīmad-bhāgavatam 10.22.2-3, Śrīmad-bhāgavatam 10.22.37, Śrīmad-bhāgavatam 11.1.16, Śrīmad-bhāgavatam 11.31.16-17, Śrīmad-bhāgavatam 12.4.1
ó králi Parīkṣite. — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.2, Śrīmad-bhāgavatam 6.11.10, Śrīmad-bhāgavatam 6.14.31, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.28, Śrīmad-bhāgavatam 9.1.26, Śrīmad-bhāgavatam 9.8.27, Śrīmad-bhāgavatam 10.11.36, Śrīmad-bhāgavatam 10.21.4, Śrīmad-bhāgavatam 12.1.15-17
ó králi. — Śrīmad-bhāgavatam 6.11.1, Śrīmad-bhāgavatam 7.14.26, Śrīmad-bhāgavatam 8.1.23, Śrīmad-bhāgavatam 8.8.2, Śrīmad-bhāgavatam 8.8.5, Śrīmad-bhāgavatam 8.13.11, Śrīmad-bhāgavatam 8.13.18, Śrīmad-bhāgavatam 8.14.5, Śrīmad-bhāgavatam 8.19.21, Śrīmad-bhāgavatam 8.21.28, Śrīmad-bhāgavatam 8.23.22-23, Śrīmad-bhāgavatam 8.24.7, Śrīmad-bhāgavatam 9.2.25, Śrīmad-bhāgavatam 9.10.42-43, Śrīmad-bhāgavatam 9.17.9, Śrīmad-bhāgavatam 10.6.13, Śrīmad-bhāgavatam 10.18.11, Śrīmad-bhāgavatam 10.18.23, Śrīmad-bhāgavatam 10.20.47, Śrīmad-bhāgavatam 10.38.35, Śrīmad-bhāgavatam 10.45.35-36, Śrīmad-bhāgavatam 10.52.13, Śrīmad-bhāgavatam 10.58.32, Śrīmad-bhāgavatam 10.72.39, Śrīmad-bhāgavatam 10.74.10-11, Śrīmad-bhāgavatam 11.5.28, Śrīmad-bhāgavatam 11.8.29, Śrīmad-bhāgavatam 12.3.18, Śrīmad-bhāgavatam 12.3.21
ó králi Yudhiṣṭhire — Śrīmad-bhāgavatam 7.4.35, Śrīmad-bhāgavatam 7.10.69
můj milý králi Yudhiṣṭhire — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.54-55
ó králi Yudhiṣṭhire. — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.67
ó králi (Bali Mahārāji) — Śrīmad-bhāgavatam 8.19.4
ó Mahārāji Parīkṣite. — Śrīmad-bhāgavatam 8.22.19, Śrīmad-bhāgavatam 9.18.45
ó králi (Mahārāji Parīkṣite) — Śrīmad-bhāgavatam 9.6.5, Śrīmad-bhāgavatam 9.20.34, Śrīmad-bhāgavatam 9.24.21-23, Śrīmad-bhāgavatam 10.11.20, Śrīmad-bhāgavatam 10.13.23
ó králi (Mahārāji Parīkṣite). — Śrīmad-bhāgavatam 10.5.18
králové — Śrīmad-bhāgavatam 10.20.49
ó králi (Parīkṣite) — Śrīmad-bhāgavatam 10.25.1, Śrīmad-bhāgavatam 10.30.21, Śrīmad-bhāgavatam 10.37.9, Śrīmad-bhāgavatam 10.37.27, Śrīmad-bhāgavatam 10.39.38, Śrīmad-bhāgavatam 10.41.24, Śrīmad-bhāgavatam 10.45.35-36, Śrīmad-bhāgavatam 10.48.15-16, Śrīmad-bhāgavatam 10.52.11, Śrīmad-bhāgavatam 10.53.10, Śrīmad-bhāgavatam 10.53.27, Śrīmad-bhāgavatam 10.58.26, Śrīmad-bhāgavatam 10.62.9, Śrīmad-bhāgavatam 10.66.1, Śrīmad-bhāgavatam 10.66.12-14, Śrīmad-bhāgavatam 10.72.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.79.28, Śrīmad-bhāgavatam 10.82.12-13, Śrīmad-bhāgavatam 10.85.38, Śrīmad-bhāgavatam 10.86.19, Śrīmad-bhāgavatam 10.90.47
můj milý králi. — Śrīmad-bhāgavatam 10.25.32
můj milý králi — Śrīmad-bhāgavatam 10.34.24
ó králi (Parīkṣite). — Śrīmad-bhāgavatam 10.38.24, Śrīmad-bhāgavatam 10.43.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.50.56, Śrīmad-bhāgavatam 10.54.54, Śrīmad-bhāgavatam 10.55.20, Śrīmad-bhāgavatam 10.63.31, Śrīmad-bhāgavatam 10.65.27, Śrīmad-bhāgavatam 10.75.25-26, Śrīmad-bhāgavatam 10.78.10, Śrīmad-bhāgavatam 10.85.57, Śrīmad-bhāgavatam 10.90.40, Śrīmad-bhāgavatam 10.90.44